Om Højgaard Økologi

"Højgaard" er fra 1896. Den ligger 1 km nord for Ørsted - 50 meter over havet - med udsigt over hele den nordlige del af Djursland. Mod nord til Kattegat. Mod syd til Grund - og Randers Fjord og Randers by 25 km væk. Det er altså "højt til loftet" og med et hele tiden skiftende og specielt lys.

hgaard.jpgOprindelige bygninger bevaret
"Højgaard" er bevaret med de oprindelige fire længer. I tidens løb er der bygget en femte og en sjette længe til, nemlig den nuværende løsdriftsstald til kreaturer og et maskinhus.
"Højgaard" har været i slægten Skrivers eje i fire generationer, indtil vi overtog den i 1998. Oprindelig var der et jordtillligende på knap 100 td. land. Det meste var solgt fra, da vi købte ejendommen, så der nu er 12 td. land tilbage.

Økologisk drift siden 1999
Driften blev lagt om til økologisk i 1999. Køerne græsser, og der avles hø på de 12 tdr. land.

Alle statskontrollens krav er opfyldt år efter år
Den økologiske drift er statskontrolleret - det røde ø-mærke - og betyder, at der ikke bruges kunstgødning, kemikalier til ukrudtsbekæmpelse eller gensplejsede produkter. Alle marker, bygninger, foder og produkter kontrolleres løbende for at sikre, at de opfylder kravene til økologi. Hver eneste bilag for køb og salg bliver gennemgået af en kontrollør fra Plantedirektoratet under Fødevareministeriet.
Indtil dato har der ikke været en finger at sætte på bedriften.
Alle 20 krav i kontrolrapporten har hvert år været opfyldt.

Renovering af udlængerne
Siden 1999 er størstedelen af de 1200 kvadratmeter udlænger blevet renoveret. Det vil sige opsætning af 17 indvendige stålspær, oplægning af nye tage, støbning af nye gulve og indretning af en løsdriftsstald på 280 kvadratmeter med nyt staldinventar. Desuden er der lavet løbegårde i forbindelse med stalden, så tyr, køer, kvier og kalve kan gå ud og ind hele året, som de har lyst til.

Renovering af Højgaard
I 2002 blev det 180 kvadratmeter store stuehus renoveret og ført tilbage til sin oprindelige stil - bortset fra en nyere kvist mod syd. Der er sat nye, "gammeldags" vinduer og døre i. Gamle gulve er afhøvlede og nye trægulve lagt.
Siden er også udbygningerne blevet renoveret.Første kødkvæg i 2002
De første stykker kødkvæg kom til Højgaard i februar 2002. De er af racen Simmentaler.
Det er store og kødfulde, rødbrogede kreaturer med et meget roligt temperament.

Normalt er der 15-20 kreaturer på Højgaard. Det betyder, at vi er i kontakt med dem alle sammen hver dag. Det er med til at fremme deres naturlige gode og rolige temperament.

 

Anbefal denne sidePrint denne side
Sidst opdateret: 18.10.2009 - 07:09

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.